Schémas des Burndys 19 broches pour Naim audio

Burndy NAC 52

Schéma brochage burndy Naim NAC 52
Achannel 1 (gauche)
Bchannel 2 (droit)
N0v (masse)
H24v circuit gain channel 1 (gauche)
L24v circuit gain channel 2 (droite)
T24v circuit tampon d’entrée channel 1 (gauche)
G24v circuit tampon d’entrée channel 2 (droite)
K24v carte phono (NA 522 / NA 523)
U24v carte phono (NA 522 / NA 523)
J12;75v
D24v
E24v
F24v
R24v
S24v
V24v
Cnon connectée
Mnon connectée
Pnon connectée

Burndy NAC 252

Schéma brochage burndy Naim NAC 252

Burndy XPS

Schéma brochage burndy Naim XPS
A+10v
M-10v
N0v
C+15v
P0v
D+15v
R0v
L+22v
K-22v
U0v
ETerre